ธรรมสภา    สถาบันบันลือธรรม ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา   เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐น. - ๑๘.๐๐น. โทร. ๐๙๑-๘๘๓-๗๑๑๗, ๐๙๑-๘๘๔-๙๙๑๖   จัดจำหน่าย หนังสือธรรมะ สื่อธรรมะหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ หนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเบาะรองนั่งสมาธิ ตู้พระไตรปิฎก รับพิมพ์หนังสือธรรมทาน หนังสืองานต่างๆ แทรกหน้าหนังสืองานบวช งานวันเกิดงานศพ งานเทศกาลต่างๆ